BVS Sociaal Metaal eerste metaalbedrijf in Nederland met PSO 30+ certificering

Onlangs hebben wij het PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat bij ons in dienst is, bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BVS Sociaal Metaal is het eerste metaalbedrijf in Nederland die de PSO 30+ certificering hebben gehaald.

Keurmerk van TNO
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Inclusieve samenleving begint bij werk
Directeur Jolanda van Soest nam zaterdag 13 maart jl. het PSO 30+ certificaat in ontvangst van Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie en Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselveiligheid. Jolanda; “ Wij zijn gespecialiseerd in metaalbewerking, zoals lassen, zetten, tappen, boren en ponsnibbelen. En dan vooral seriematig werk. Maar bij ons gaat het verder dan produceren alleen. Wij vinden dat iedereen een plek verdient in de maatschappij. Ook als je, om welke reden dan ook, het niet makkelijk hebt op de arbeidsmarkt. Werk maakt een groot deel uit van het bestaansrecht van de mensen. Daarom bieden wij deze mensen de kans om een doel te hebben, daarnaartoe te werken en daarmee het allerbeste uit zichzelf te halen.”

Persoonlijke begeleiding
“Het werken met mensen met een arbeidsbeperking vraagt een andere aanpak van alle werkprocessen, vertelt ze. “Het runnen van een sociaal bedrijf betekent realistisch gezien, veel schakelen, snel aanpassen, maar vooral doorzetten. Wij zijn een ‘gewoon’ metaalbedrijf met medewerkers die elders buiten de boot dreigden te vallen. Wij zien die mensen en willen graag hun talenten benutten. Daarmee bouwen ze, met een duidelijk plan en met de juiste begeleiding, aan hun toekomst. Bij BVS Sociaal Metaal krijgen ze de ruimte om zich te ontwikkelen binnen een veilige omgeving, met een goede en vooral persoonlijke begeleiding. We organiseren kleine groepslessen om mensen beter te leren meten, om tekeningen te lezen of te leren lassen. Verder ontwikkelen ze zich in de praktijk, zoals op het gebied van materiaalkennis. Als je het goed doseert, vindt iedereen het fijn om iets te leren.”

Samen meer mensen helpen
“Met de PSO 30+ erkenning kunnen we nog beter laten zien waar we voor staan”, vertelt Jolanda verder. “Niet alleen binnen BVS Sociaal Metaal, maar ver daarbuiten. Het is belangrijk dat beleidsmakers zich uitspreken over sociaal ondernemen. Als overheden de PSO-kernwaarden waarderen, kunnen wij samen meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat geeft ze meer zelfvertrouwen en eigenwaarde en daar is iedereen bij gebaat. Daarom zijn er we er ook blij mee dat Gert-Jan Segers en Carola Schouten het PSO-certificaat aan ons wilden uitreiken. Op deze manier kunnen we extra aandacht vragen voor dit onderwerp op de politieke agenda.”

PSO30+ en de Aanbestedingswet
Het PSO 30+ certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl.
Meer weten over over ons bedrijf? Klik dan hier!
Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).
Kijk voor meer informatie over de ERBA Groep op www.erbagroep.nl

BVS in nieuwsbrief Werkgeversservicepunt

Een werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Hier kun je informatie inwinnen en ondersteuning krijgen als je iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een taalachterstand of een verstandelijke beperking.

In de maand december stond BVS in de nieuwsbrief van Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley.  Onze directeur Jolanda van Soest gaf een interview over het werken bij BVS Sociaal Metaal.  Door onze bijdrage aan deze nieuwsbrief hopen we andere ondernemers te inspireren om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Want zoals wij wel laten zien: wij ondernemen sociaal, maar wel als gewoon metaalbedrijf.

Lees hier het artikel https://wsp-regiofoodvalley.nl/sociaal-ondernemen-en-een-gewoon-metaalbedrijf/

Wil je meer weten over het werken bij BVS? Neem een kijkje op onze ‘over ons’ pagina.

Autisme op de werkvloer

Autismevriendelijk noemde Rianne van Opleidingscentrum Elisa ons! Fijn om die waardering te krijgen. Bij BVS Sociaal Metaal werken wij dagelijks met mensen met autisme. Het is voor ons daarom erg belangrijk om over dit onderwerp veel te weten. Want dan kunnen we onze medewerkers nog beter begeleiden. Vanwege alle corona maatregelen gaan veel bijscholingen en cursussen niet door. Maar omdat wij het erg belangrijk vinden om regelmatig met elkaar, als collega’s, en met anderen te sparren over begeleiding en job-coaching op de werkvloer, hebben we Rianne uitgenodigd. Zij heeft een training ‘Autisme op de werkvloer’ gegeven bij ons binnen het bedrijf.

Wat was het een fijne inspirerende avond! Wat ik vooral bijzonder vond, is dat ze een aantal vergelijkingen maakte tussen ‘ons’ metaal en autisme. Metaal: is een goede geleider die je soms wat op moet poetsen voor een glanzend resultaat en om corrosie te voorkomen. Maar metaal is ook taai en soms slecht vervormbaar. Nu vraag je je misschien af; wat is de overeenkomst met iemand met autisme? Spanning, maar ook oprechte hartelijkheid geleiden goed en blijven soms lang hangen. Aan mensen met autisme zie je vaak niet meteen dat er iets is, maar poets even door dat laagje heen om echt te kunnen kijken. We willen stress door onvoorspelbaarheid en over- of onderprikkeling voorkomen. Medewerkers met autisme werken vaak graag op hun eigen manier en kunnen daardoor minder flexibel lijken. Ik zeg lijken, want met de juiste begeleiding zijn ze vaak tot meer in staat, dan eerder gedacht. Allemaal mooie uitgangspunten om een hele avond te praten over autisme en zo een medewerker een waardevolle schakel te laten zijn in de keten.

Met de bagage van andere trainingen en ‘gezond verstand’ gebruiken, hebben we al verschillende medewerkers en stagiaires met autisme kunnen ondersteunen. Na de training van Rianne hebben we extra handvatten gekregen om te monitoren hoe het gaat en hoe we nog duidelijker kaders kunnen geven aan de werkzaamheden.

Uiteindelijk zijn we een ‘gewoon’ metaalbedrijf waar we producten van hoge kwaliteit afleveren. Juist dit deel van BVS Sociaal Metaal spreekt veel mensen aan. We doen nuttig en zinvol werk. De collega’s hebben bij ons volop doorleer mogelijkheden. Zeker door het werken in teamverband zijn ook werknemersvaardigheden belangrijk. Daar steken we dan ook graag extra energie in!
Wij geven medewerkers met autisme duidelijkheid en bij periodes van onrust maken we dit bespreekbaar. Samen stemmen we af wat goed is voor hen als werknemer en voor ons als werkgever.

Naast medewerkers met autisme hebben we collega’s en stagiaires met uiteenlopende kleine en grotere uitdagingen. Jongeren en volwassenen die soms wat extra hulp kunnen gebruiken. Voor al deze mensen is BVS Sociaal Metaal dé plek om samen met betrokken, deskundige én vakbekwame begeleiders aan onze klanten te laten zien waartoe ze in staat zijn!

Jolanda van Soest
Directeur

Vacature: Lasser (24-36 uur)

Wegens toenemende vraag naar onze diensten zoeken wij een Lasser. Is dit iets voor jou?

Maatschappelijk verantwoord vakmanschap

In april 2018 startte BVS Sociaal Metaal als nieuwe onderneming met de mensen die eerder bij IW4 in dit vak zaten. Lees snel ons artikel in de Vallei Business!